En kort redogörelse för informationsmötet den 26 november

Här kommer en kort redogörelse kring det som beslutades vid vårt möte den 26 november (mer utförligare minnesanteckningar finns här).

Men innan jag går igenom vad vi gjorde senast så vill jag återigen uppmana er att sprida informationen vidare till så många ni kanoch tror skulle vilja vara med och engagera sig i tältkampanjen ”Det finns hopp”. Vet du om någon som inte finns med på utskickslistan men som skulle vilja vara det så är det bara att skicka mig ett mail med kontaktuppgifter så lägger jag till dem i listan. Missade du vårt förra möte är det bara att komma nästa gång vi träffas!

Väldigt kortfattat så informerade platsgruppen vad de gjort sedan vi träffades senast. Arbetet har utmynnat i två förslag på möjliga platser: Häggvallsskolan (inklusive Tjörnhallen) och Tjörns camping. Platsgruppen fortsätter sitt arbete med dels att få fram en plats och dels med att ta fram underlag för tillståndsprövningen.

Under mötet bildades styrgruppen som ska fortsätta att leda arbetet med tältkampanjen. Gruppen består just nu av följande personer: Mathias Färdigh (sammankallande) Per-Aste Persson, Erland Kristiansson, Kjell Myrberg, Martin Ivarsson, Martin Lundberg, Mats Berntsson, Håkan Helleberg, Peter Wessberg, Gösta Alexandersson, Anders Persson och Håkan Bengtsson. Ett par församlingar hade inte något förslag på namn än och återkommer. Det kommer också finnas möjlighet att ansluta sig till styrgruppen efterhand om det skulle vara nödvändigt.

Det kommer utlysas gemensam bön för tältkampanjen framöver. Första tillfället kommer vara måndagen den 14 januarii Smedjan och fler datum kommer senare.

Uppstår det några frågor kring våra informationsmöten eller tältkampanjen är det bara att återkomma till mig. Jag vill också uppmana er alla att be specifikt för arbetet i platsgruppen, styrgruppen och för tältkampanjen!

Nästa informationsmöte kommer äga rum på Betel Klädesholmen onsdagen den 16 januari. Exakt klockslag kommer senare. Vid detta möte kommer också Sebastian Stakset, Carl-Gustaf Severin, Kenneth Lillqvist och Andreas Westman att vara närvarande.

Hjärtligt och varmt välkomna!

Ef. 2:8­–10

Annons