Lite från informationsmötet den 29 oktober

Här kommer en kort redogörelse kring det som beslutades vid vårt möte den 29 oktober (mer utförligare minnesanteckningar finns här).

Men innan jag går igenom vad vi gjorde senast så vill jag uppmana er att sprida informationen vidare till så många ni kan och tror skulle vilja vara med och engagera sig i tältkampanjen ”Det finns hopp”. Vet du om någon som inte finns med på utskickslistan men som skulle vilja vara det så är det bara att skicka mig ett mail med kontaktuppgifter så lägger jag till dem i listan. Missade du vårt förra möte är det bara att komma nästa gång vi träffas!

Förutom information och diskussion så fattades det två beslut på mötet. Det första var bildandet av den grupp som får till uppgift att dels titta på en lämplig placering av tältet, dels arbeta med de tillstånd som krävs från kommun och myndigheter för att sätta upp ett tält. Gruppen består i nuläget av: Mats Berntsson (sammankallande), David Bergius, Fredrik Björk och Kjell Myrberg. Det andra beslutet var att varje församling kommer med ett förslag på personer, som kan ingå i den styrgrupp som kommer leda och fördela arbetet med tältkampanjen framöver, till nästa möte.

Är det några frågor är det bara att återkomma.

Nästa möte kommer äga rum på Betel Klädesholmen måndagen den 26 november klockan 18.00.

Hjärtligt och varmt välkomna!

Jes. 54:2–3