Lite från informationsmötet den 11 mars

Här kommer en redogörelse från vårt senaste informationsmöte (mer utförligare minnesanteckningar finns här).

Men innan jag går igenom vad vi gjort sen sist så vill jag återigen uppmana er att sprida informationen vidare till så många ni kan och tror skulle vilja vara med och engagera sig i tältkampanjen ”Det finns hopp” på Tjörn. Det är oerhört roligt att det hela tiden hör av sig fler församlingar i regionen som vill vara med! Men vet du om någon som inte finns med på utskickslistan men som skulle vilja vara det så är det bara att kontakta styrgruppen så lägger vi till dem i listan. Missade du vårt förra möte är det bara att komma nästa gång vi träffas! Har du inte redan gjort det har du också möjlighet att anmäla dig till någon av våra grupper via vår webbsida (lite mer om den senare).

Men om vi tar allt från början och vad som hänt sedan förra informationsmötet så är tältet numera betalt, de 4 000 stolar som köpts in till tältet är också betalda, det finns även en plats där vi ska ställa upp tältet och vi har börjat bygga upp strukturen för arbetet med tältkampanjen.

Mycket av arbetet i styrgruppen har alltså varit att bilda ansvarsområden och att hitta personer som är villiga att omprioritera sin tid och gå in med sitt engagemang i arbetet med kampanjen.

Just nu har vi 21 grupper eller ansvarsområden som behöver täckas upp. Detta har naturligtvis varit en utmaning men Gud är stor och vi har i skrivande stund ansvariga som vill leda och organisera arbetet i alla grupper utom den för marknadsföring och den för säkerhet. Där saknar vi fortfarande ansvariga.

EFTERLYSNING 1: VET DU OM NÅGON ELLER SJÄLV SKULLE VARA INTRESSERAD AV ATT LEDA NÅGON AV DESSA TVÅ GRUPPER SÅ BER VI DIG ATT KONTAKTA STYRGRUPPEN.

Du hittar alla grupperna, namn och kontaktuppgifter till alla ansvariga för de olika grupperna här.

Det är mycket praktiskt som ska göras och väldigt många saker som behöver tänkas på och inte får glömmas bort. Styrgruppens önskan är att gå i takt med Gud, inte springa före och inte springa efter. Vår Gud är också en praktisk Gud med känsla för detaljer och styrgruppens bön och längtan är att både vara lyhörda och fokuserade på allt som ska göras!

Nu när vi är inne på allt som behöver göras före, under och efter kampanjen hamnar fokus på dig som läser det här mailet. Du behövs och är viktig för att vi ska kunna genomföra tältkampanjen!

Det här är inte ett projekt som först och främst berör kristna på Tjörn. Utan ALLA kristna i regionen som vill är hjärtligt välkomna att vara med och hjälpa till i den här tältkampanjen, precis som den som inte vill vara med får göra något annat. Det är heller inte så att du är oönskad eller diskvalificerad för du kanske har varit tveksam inför den här tältkampanjen, varit negativ, inte bestämt dig för hur eller vad du egentligen tycker än osv. Det finns alltså ingen prestige i det här! Vissa kastar sig in i eller hoppar på med en gång, andra behöver lite längre tid och mer information innan de bestämmer sig.

EFTERLYSNING 2: OAVSETT VEM DU ÄR, VILKET KRISTET SAMMANHANG DU ÄN KOMMER FRÅN, VILKEN ÅSIKT DU HAR HAFT OM TÄLTKAMPANJEN, OM DU BESTÄMT DIG TIDIGT, INTE BESTÄMT DIG ÄN ELLER HAR ÄNDRAT UPPFATTNING SÅ ÄR DU HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ATT VARA MED OCH ARBETA MED TÄLTKAMPANJEN! KONTAKTA STYRGRUPPEN ELLER ANMÄL DIG TILL NÅGON AV VÅRA GRUPPER OM DU INTE REDAN HAR GJORT DET.

Förutom personer som är villiga att ansvara för marknadsföring och säkerhet behöver vi alltså människor som vill engagera sig och arbeta i de olika grupperna! I några av grupperna behövs det personer med specialkompetens.

EFTERLYSNING 3: VI BEHÖVER LÄKARE, SJUKSKÖTERSKOR, UNDERSKÖTERSKOR OCH SJUKVÅRDSUTBILDADE, VÄKTARE, SÄKERHETSVAKTER, POLISER, BRANDMÄN, ELEKTRIKER, PRÄSTER, PASTORER, UNGDOMSLEDARE, BARNLEDARE, SÖNDAGSSKOLLÄRARE, DIAKONER, SJÄLAVÅRDARE, MARKNADSFÖRARE, PERSONER MED TRUCK-, LASTBILS- OCH BUSSKORT OCH ANDRA KOMPETENSER SOM JAG INTE KOMMER PÅ JUST NU. HAR DU NÅGON AV SPECIALKOMPETENSERNA OVAN ELLER NÅGON KOMPETENS SOM DU TROR KOMMER BEHÖVAS, KONTAKTA STYRGRUPPEN ELLER ANMÄL DIG TILL NÅGON AV GRUPPERNA OCH GLÖM INTE ANGE VILKEN SOM ÄR JUST DIN SPECIALKOMPETENS!

Det kommer också arrangeras en del inspirationskvällar inför tältkampanjen. Dessa kvällar är tänkta att utrusta alla oss som arbetar med kampanjen och de församlingar vi representerar. Den 3–7 april kommer Bo Alvin ha en mötesserie på följande platser:

3 aprOn18.30Betel, Klädesholem
4 aprTo18.30Smedjan, Skärhamn
5 aprFr18.30Smedjan, Skärhamn
6 apr16.00KCV, Stenungsund
7 apr16.00Tegneby församlingshem, Orust

Till dessa möten är alla varmt och hjärtligt välkomna!

Avslutningsvis så har vi byggt upp en webbsida för tältkampanjen på Tjörn där vi kommer samla all information om kampanjen. Där kommer vi lägga alla infoutskick som vi gör, minnesanteckningar från infomötena, svar på de vanligaste frågorna kring arbetet med kampanjen, hur man hittar till den osv. Där finns också alla kontaktuppgifter till styrgruppen, de olika ansvarsgrupperna, möjlighet att anmäla sig till grupperna och att bidra ekonomiskt. Adressen till sidan är:

https://detfinnshopptjorn.wordpress.com

TACK för ditt engagemang, dina förböner och Guds rika välsignelse!

Efs. 4

Annons