Hur utvecklar vi regionen tillsammans?

Moderator: Ruben Agnarsson
Introduktion: Jan Sturesson, Strategikonsult

Panel:
Anders G Hökmark, Kommunfullmäktiges ordförande, Tjörn, Hans Tidermann, VD Tjörns Sparbank, Per-Aste Persson, Klädesholmen Seafood, Peter Wessberg, pastor m. fl.