Ett stort och hjärtligt TACK!

FRID KÄRA VÄNNER!

Idag är det exakt två veckor sedan tältkampanjen DET FINNS HOPP drog igång i Häggvall. Jag vill bara skicka en hälsning och ett stort och hjärtligt tack för att just DU tog av din tid och var med och engagerade dig i arbetet och dela med mig av några personliga reflektioner! 

Det är något alldeles otroligt mäktigt när den samlade ”kristenheten” i en region, enade och tillsammans som en enda kropp, arbetar för att genomföra en vision. Stora och mäktiga visioner tror jag vem som helst kan få, men för att en vision ska bli verklighet måste någon ta av sin tid och göra jobbet. Det är där du och jag blir så viktiga i Guds verk. Så som jag uppfattar Jesu missionsbefallning så handlar den inte om att vi som kristna ska leva våra liv för oss själva och stänga in oss i våra kyrkolokaler utan om att GÅ UT och att GÖRA alla folk till lärjungar. Det är ingen annan som kommer göra jobbet utan det är DU och JAG som måste göra det. Därför var det också så otroligt mäktigt att se oss ALLIHOP, från olika sammanhang och samfund, jobba med tältkampanjen TILLSAMMANS!

När Sebastian delade med sig av sin vision om ett tält för ca 4 000 personer sa jag ungefär så här: ”Självklart ska det bli en tältkampanj på Tjörn!! Underbart! Härligt! Fantastiskt!” Jag tror t o m att jag hoppade lite och klappade händerna i entusiasm. Sedan sa Sebastian: ”DU ska ta hand om och planera tältkampanjen på Tjörn!” Då sa jag ingenting men tänkte ungefär så här: ”NEJ! Men käre gode Gud. Jag har så mycket annat att göra. Låt denna bägare gå mig förbi!” För att göra en lång historia kort så bestämde jag mig till slut för att omprioritera min tid och göra det jag kunde för att tältkampanjen skulle kunna genomföras på ett så bra och säkert sätt som möjligt.

Detta lilla vittnesbörd delar jag inte med mig av för att visa hur fantastisk jag själv är utan tvärtom. För jag tror att det är ungefär så här vi kristna ofta resonerar. Självklart ska det göras en massa saker men helst är det någon annan som ska göra jobbet. Alla har vi fullt upp med våra liv. Huset ska målas, bilen tvättas, barnen ska köras till olika aktiviteter osv. osv. I slutändan handlar det om att omprioritera och ”offra” delar av vår redan fullbokade tid för att Gud ska kunna göra det Han vill i och genom oss.

De två sista veckorna före tältkampanjen gick vi från 250 till 550 volontärer som på olika sätt engagerade sig i och arbetade med kampanjen. 550 personer som valde att ta av sin fritid och lägga den på att göra det möjligt för andra som vanligtvis aldrig går till en kyrka att komma och besöka tältet. Det är oerhört fascinerande att se vad helt vanliga människor som har bestämt sig för att leva och arbeta för en vision större än sig själva kan åstadkomma tillsammans! Ni är hjältar allihop!

När vi kristna omprioriterar vår tid, står enade i kärlek och inte fokuserar på vad som skiljer oss åt är det också möjligt för Gud att göra mäktiga saker i människors liv. Vi hade över 11 000 besökare i tältet och av dessa var det över 200 personer som gick fram på frälsningsinbjudan och det kommer in vittnesbörd hela tiden om hur liv och relationer har förvandlats! När alla kostnader för tältkampanjen på Tjörn är betalda finns det dessutom pengar över som vi kan så vidare in i arbetet med DET FINNS HOPP framöver!

Gud är rakt igenom genialisk! Han ger oss en konkret sak att jobba med, en tältkampanj, som gör att vi lägger undan det som skiljer oss åt och kan fokusera på ”rätt” saker. Sedan välsignar Han arbetet med skörd, förvandlade liv (både andras och våra egna) och ser till att det går ihop sig ekonomiskt. Men det kanske mest genialiska i detta är att det inte behöver sluta i och med att tältkampanjen är avslutad och drar vidare till Piteå. 

Det helt avgörande uppföljningsarbetet är i många fall är ett livslångt åtagande. Vi måste heller inte ramla tillbaks i ”gamla hjulspår” och vanor utan kan fortsätta att stå enade i kärlek till varandra och arbeta praktiskt tillsammans för Guds verk i regionen. Tältkampanjen är slut men vårt gemensamma uppdrag fortsätter! Tältkampanjen var inte ett fint och vackert ”event” under ett par dagar i augusti utan BÖRJAN på något mycket större, vackrare och finare som Gud vill göra i vår region och vårt land! Det bästa ligger framför!

Vi i styrgruppen tror inte att den enighet, gemenskap och samhörighet som byggts upp mellan våra olika samfund bara gällde under tältkampanjen utan tänker fortsätta träffas och lyssna in vad som ska göras härnäst. Vi är inte en klubb för inbördes beundran men vet heller inte riktigt hur det fortsatta arbetet kommer se ut. Men precis som jag sa under planeringen av tältkampanjen så får den som vill vara med och den som inte vill göra något annat.

Ännu en gång ETT STORT OCH HJÄRTLIGT TACK för att just DU tog av din tid och var med och engagerade dig i arbetet med tältkampanjen DET FINNS HOPP!

To be continued…

Frid och välsignelse till er ALLIHOP!

Annons