Kontakt

Har du frågor till styrgruppen eller vill komma i kontakt med någon av de ansvariga för våra olika grupper kan du göra det här. Vi behöver ALL hjälp vi kan få i de olika grupperna! Du kan anmäla dig till grupperna här:

Styrgruppen:

Mathias Färdigh (sammankallande)

Epost: mathias@detfinnshopptjorn.se

Merethe Bakke Strömsvåg

Mats Berntsson

Stefan Karlsson (sekreterare)

Håkan Bengtsson

Rosita Bengtsson

Per-Aste Persson

Martin Ivarsson (v. sammankallande)

Kjell Myrberg (säkerhetsansvarig)

Gösta Alexandersson

Anders Persson

Peter Wessberg

Martin Lundberg

Jacqueline Johansson

Marie Bronedahl

TÄLTRESNING:

David Eolsson (gruppansvarig)

Epost: davideolsson@hotmail.com

Mobil: 0735350045

TEKNIK:

Anders Persson (gruppansvarig)

Epost: andersp815@gmail.com

LOGISTIK:

Fredrik Björk (gruppansvarig)

Epost: fredrik@fbt-tjorn.se

Mobil: 0703349015

MÖTESVÄRDAR & VAKTER:

David Ivarsson (gruppansvarig)

Epost: davidivarsson@hotmail.com

Mobil: 0703224701

P-VAKTER:

Samuel Larsson (gruppansvarig)

Epost: samuelikuballe@gmail.com

Mobil: 0730976076

STÄD:

Emelie Bergius (gruppansvarig)

Epost: e_bergius@hotmail.com

Mobil: 0706445640

SJUKVÅRD:

Margith Hansson (gruppansvarig)

Epost: hanssonmargith@gmail.com

MAT/SERVERING:

Charlotte Vadvik (gruppansvarig)

Epost: charlotte_vadvik@hotmail.com

TILLSTÅND:

Mats Berntsson (gruppansvarig)

Epost: mats.ab.berntsson@gmail.com

INTERN INFORMATION:

Stefan Karlsson (gruppansvarig)

Epost: stefan@hwhab.se

EXTERN INFORMATION:

Malin Larsson (gruppansvarig)

Epost: Mallar77@gmail.com

Mobil: 0706505124

BOENDE & LOGI:

AnnMarie Ström (gruppansvarig)

Epost: bostrom55@me.com

Mobil: 0706190453

STRATEGISK BÖN:

Marie Bronedahl (gruppansvarig)

Epost: MarieBhopp@gmail.com


UPPFÖLJNING:

Peter Wessberg (gruppansvarig)

Epost: wessberg1972@gmail.com

Mobil: 0739879717

EKONOMI:

Caroline Eolsson

Epost: caroline.eolsson@hotmail.com


VOLONTÄRER/UNGDOM:

Johan Wahlström (gruppansvarig)

Mail: johanwahk@hotmail.com

Mobil: 0730836380

BARN:

Lisa Ivarsson

Mobil: 0762133230

MARKNADSFÖRING:

Jacqueline Johansson

Epost: jacquelinejohansson@hotmail.com

H-G Nilsson

Epost: hg.nilsson67@gmail.com

BRANDSKYDD/SÄKERHET:

Kjell Myrberg

Epost: kjellmyrberg@hotmail.com

Mobil: 0722352838

MÖTESLEDNING:

Heart of Evangelism, Styrgruppen

FÖREBEDJARE & SJÄLAVÅRD:

Egon och Lillvor Aronsson (gruppansvariga)

Epost (Lillvor): lillvor.aronsson46@gmail.com

Mobil (Lillvor): 0733389272

Epost (Egon): egon.aronsson44@gmail.com

Mobil (Egon): 0704971999