Om oss

Bakom tältkampanjen DET FINNS HOPP, TJÖRN står, förutom Heart of Evangelism som är initiativtagare, alla lokala församlingar i regionen som vill vara med. Det finns alltså möjlighet för ALLA församlingar, hemgrupper eller kristna ”sammanhang” som vill att vara med och engagera sig i tältkampanjen på Tjörn!

Tycker du eller det sammanhang där du finns med i att tältkampanjen på Tjörn är en bra idé så ska du/ni så klart vara med! Tycker du eller det sammanhang där du finns med istället att tältkampanjen är en dålig idé så ska du/ni förmodligen göra något annat. Det finns alltså ingen som helst prestige i detta utan den som vill är välkommen att vara med! Vi övertalar eller tjatar inte in någon i det här tältkampanjen, men vi stänger heller inte dörren för den som vill vara med. Har du några frågor kring tältkampanjen som du undrar över kan du alltid höra av dig till någon av oss i styrgruppen.

STRUKTUR

Arbetet med att planera och genomföra tältkampanjen på Tjörn leds av en styrgrupp med personer som utsetts av de lokala församlingar och sammanhang som finns i regionen och vill vara med. Mycket av det arbete som styrgruppen hittills gjort handlar om att hitta en lämplig placering av tältet, söka tillstånd för att få genomföra tältkampanjen och att organisera upp arbetet inför och under tältkampanjen.

Utöver styrgruppen har det formats 21 olika grupper med de olika ansvarsområden som kommer behöva vara i funktion för att kunna genomföra tältkampanjen på ett så bra och säkert sätt som möjligt.

Vissa av grupperna har som mest att göra inför tältkampanjen, andra grupper kommer ha som mest att göra under och efter det att tältkampanjen är avslutad. Läser du detta och känner att du vill vara med och engagera dig i någon av grupperna så anmäler du ditt intresse genom att fylla i dina kontaktuppgifter här!

TÄLTET

När Sebastian fick visionen om tältkampanjen DET FINNS HOPP fanns det inte något tält som kunde inrymma så många som 4 000 personer i Sverige. Men Gud är både smart och praktisk! I Kristiansand, Norge finns Pernille och Jørn Strand som leder stiftelsen Evangeliet for alle. De hade ett tält med plats för 4 000 personer men var i behov av ett ännu större tält!

För att göra en lång historia kort så finns det numera ett mötestält med plats för 4 000 personer i Sverige och det ägs av Heart of Evangelism!

TÄLTPLATSEN

Arbetet med att hitta en lämplig plats för tältet är avslutat. Efter ett idogt arbete med att inventera vilka platser som skulle kunna funka har platsgruppen landat i att tältet ska stå på grusplanen vid Häggvallskolan. Platsen och intilliggande lokaler är alltså bokade men en del av arbetet med att söka tillståndet att få ställa upp tältet återstår. Detta är något som tillståndsgruppen arbetar med i skrivande stund.

Foto: Tjörns kommun

Vi är helt övertygade om att Herren lett oss fram till den absolut bästa platsen! Kan du för din inre syn se tältet på grusplanen vid Häggvallskolan och alla människor som strömmar in till det? Lägg platsen och tältet på ditt hjärta och bed att Gud ska välsigna och förbereda både platsen och tältet för de livsavgörande beslut som ska fattas där.

MÖTESPROGRAM

Det kommer att hända massor av aktiviteter i och runtomkring tältet under kampanjen. Mötesprogrammet för tältet ser ut så här:

Under mötena i tältet kommer det vara roliga aktiviteter och barnmöten på området. Programmet för ”Det finns hopp KIDS” ser ut här:

Vi tror på fem helt fantastiska dagar där Gud kommer göra mycket med oss och alla som besöker våra möten. Stora som små. Var med i förbön för de som ska tala på mötena. Att Gud och den Helige Ande ska leda dem rätt och att de människor som kommer till mötena ska komma dit förberedda och med öppna hjärtan!


STRATEGISK BÖN

Tältkampanjen och arbetet runt den kräver mycket förbön. Detta kan du vara med och hjälpa till med. Dels kan du be för tältkampanjen när tillfälle ges, dels kan du vara med i den strategiska bön för tältkampanjen som organiseras av oss. Vi är övertygade om att det pågår en andlig strid om och runt tältkampanjen. I strid behöver man organisera sig och det är just detta den strategiska bönen går ut på! Var med och be för kampanjen på det sätt som du kan, all förbön behövs! Du hittar det bönebrev som skickats ut till församlingarna i regionen här.

EKONOMI

Pengar och ekonomi är naturligtvis något väldigt viktigt för att kunna genomföra ett sånt här stort och omfattande projekt. Precis som nämnts innan så är initiativtagarna till tältkampanjen DET FINNS HOPP organisationen Heart of Evangelism. Efter att ha diskuterat möjliga sätt att hantera ekonomin och kostnaderna kring DET FINNS HOPP, TJÖRN bestämde styrgruppen tillsammans med Heart of Evangelism att alla kostnader etc. ska gå via dem centralt. Detta innebär att alla pengar som vi själva samlar in till vår kampanj går in direkt till Heart of Evangelisms arbete på samma sätt som alla utgifter som vi kommer att behöva täcka för arbetet före, under och kring kampanjen kommer att hanteras av Heart of Evangelism.

Detta innebär också att allt eventuellt överskott från kampanjen kommer att gå direkt in i finansieringen av de återstående tältkampanjer som planerats under 2019–2021. Vi i styrgruppen känner oss väldigt trygga med det här upplägget.

Vill du vara med och stödja tältkampanjen ekonomiskt finns swish- och bankgironummer här. Pengarna går direkt till Heart of Evangelism. Tack för din gåva!

UPPFÖLJNING

Arbetet med tältkampanjen DET FINNS HOPP, TJÖRN går inte ut på att tjäna pengar utan att betjäna människor! Det enda syftet med tältkampanjen är att göra Jesus Kristus känd för så många människor som möjligt i vår region. Du kan läsa mer om Heart of Evangelism vision här.

Allt uppföljningsarbete med de människor som bestämmer sig för att lämna sina liv till Jesus under kampanjen kommer att skötas av de lokala församlingar och sammanhang som finns i regionen och är med i tältkampanjen. Detta innebär i praktiken att varje församling utser minst två personer som har erfarenhet och kan leda och organisera uppföljningsarbetet i sin egen församling. Det är också anledningen till att du inte kan anmäla dig till den gruppen via den här hemsidan. Varje församling utser själva de personer som de anser vara bäst lämpade för det oerhört viktiga uppföljningsarbetet. I anslutning till uppföljningsarbetet finns det också stöd och hjälp att få från exempelvis Alpha Sverige och LP-kontakten.